Kretsen kring Rosenius: Släkten, vännerna och breven Bogomtale

Hoved-artikelindhold

Carsten Elmelund Petersen

Resumé

Daniel Lindmark (red.) Kretsen kring Rosenius: Släkten, vännerna och breven. Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2021, Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap nr 10. 275 sider. Pris 225 SEK

Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Petersen, Carsten Elmelund. 2023. “Kretsen Kring Rosenius: Släkten, vännerna Och Breven”. EMissio 8 (september), 1608-10. https://emissio.net/index.php/emissio/article/view/235.
Sektion
Redaktørens introduktion