Du skal Gå til logon eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Retningslinjer for manuskripter til eMissio

 

Version 1.0 (september 2016)

 

Redaktionen forventer, at tidsskriftets artikelforfattere gør sig bekendt med og følger nedenstående kortfattede retningslinjer.

 

Generelt

Artikler er berammet til maksimalt 20.000 og boganmeldelser til 5.000 anslag inklusiv mellemrum og noter. Vi beder dig om at overholde dette med mindre andet aftales. Indled artiklen med et resumé på maksimalt en kvart side og anfør i en fodnote, hvis dele af artiklen har været offentliggjort andetsteds.

 

Opsætning og typografi

Forsyn alle sider med sidetal og benyt fodnoter – ikke slutnoter. Anvend som hovedregel skrifttypen Times New Roman med skriftstørrelse 12. Vi anbefaler at benytte græske og hebraiske tegn med accenter og vokaltegn frem for translitterationer. Fremhævning af tekst sker alene ved brug af kursivering og bør kun ske i begrænset omfang.

 

Overskrifter

Inddel artiklen i et passende antal afsnit med op til tre overskriftsniveauer, der kan nummereres: Hovedoverskrifter angives med fed og skriftstørrelse 13; første underover-skrift med fed og skriftstørrelse 12; anden underoverskrift med kursiv og skriftstørrelse 12.

 

Referencer og citater

Benyt in text-referencer ved litteraturhenvisninger. Referencen placeres her i en parentes, hvor efternavn, udgivelsesår og sidetal anføres, mens de fulde bibliografiske data opgives i en litteraturliste (se vejledning til dette nedenfor under Retningslinjer for litteraturhenvisninger). Angiv citater på fem linjer eller derover i et indrykket afsnit, mens kortere citater placeres som en del af den fortløbende tekst. Bibelhenvisninger og bibel-citater i dansksprogede artikler angives efter den autoriserede danske oversættelse af 1992 med mindre andet anføres.

 

Forfatteroplysninger og foto

Angiv din stilling, navn, eventuel institution og e-mail adresse før det indledende resumé. Desuden skal der sammen med artiklen vedlægges et digitalt portrætfoto i høj opløsning, som vil blive trykt sammen med artiklen.

 

Aflevering

Fremsend manuskriptet til redaktionen per e-mail. Med mindre andet aftales, skal filen være i Microsoft Word-format.

 

Rettigheder

eMissio har ret til at udgive og distribuere artiklen og dele heraf; denne ret gælder så længe eMissio eksisterer. Forfatteren kan efterfølgende udgive artiklen i ethvert andet tidsskrift eller medie, men det betinges, at det i en sådan udgivelse anføres, at artiklen først er blevet udgivet af eMissio.

 

Honorar

eMissio yder ikke honorar for optagne artikler.

 

Retningslinjer for litteraturhenvisninger

 

Nedenstående retningslinjer samsvarer med Chicago Manual of Style 16th Edition (author-date), dog med enkelte mindre modifikationer for at tilpasse det til dansk sprog og tradition. Anvendes Zotero, RefWorks eller Endnote, bør ovennævnte referencesystem altså benyttes og med dansk valgt som sprog.

Hvis man anvender sådanne elektroniske referenceprogrammer, opfordrer vi dog til, at man stadig altid tjekker sin litteraturliste igennem til sidst og retter til manuelt, hvis ens referenceprogram eksempelvis, til trods for at dansk er valgt som sprog, stadig følger amerikansk skik og sætter komma foran ”og”, når der oplistes flere forfattere.

 

De følgende eksempler viser først en post i litteraturlisten og derefter en in text-reference med forfatter, årstal og det eller de sidetal, der henvises til.

 

Bog

 

Én forfatter

Jensen, Anders. 1985. Danmarks kirkehistorie. København: Teologiforlaget.

(Jensen 1985, 103-104)

 

To forfattere

Jensen, Anders og Søren Andersen. 1985. Danmarks kirkehistorie. København: Teologiforlaget.

(Jensen og Andersen 1985, 93)

 

Tre forfattere

Jensen, Anders; Søren Andersen og Peter Hansen. 1985. Danmarks kirkehistorie. København: Teologiforlaget.

(Jensen, Andersen og Hansen 1985, 103-105)

 

Fire eller flere forfattere

Oplist alle forfatterne i litteraturlisten, men kun den første efterfulgt af et al. i in text-referencen.

Jensen, Anders; Søren Andersen; Peter Hansen og Jens Petersen. 1985. Danmarks kirkehistorie. København: Teologiforlaget.

(Jensen et al. 1985, 99-101)

 

Oversætter ud over forfatter

Carter, John. 2005. Skotlands kirkehistorie. Oversat af Jørgen Mortensen. København: Teologiforlaget.

(Carter 2005, 70-72)

 

Kapitel i en bog, hvor andre forfattere har bidraget med andre kapitler

I nedenstående eksempel angiver ”45-70” de sider, som kapitlet spænder over i bogen.

Jensen, Anders. 1995. “Sveriges kirkehistorie”. I Nordens kirkehistorie, redigeret af Jørgen Mortensen, 45-70. København: Teologiforlaget.

(Jensen 1995, 52)

 

E-bog

Hvis e-bogen er læst på internettet anføres internetadressen, samt hvornår man har set de angivne oplysninger på hjemmesiden, da oplysninger på hjemmesider skiftes ud ganske ofte.

Jensen, Anders. 2010. Danmarks kirkehistorie. København: Teologiforlaget. http://teologiforlaget.dk/ebog/danmarkskirkehistorie (set den 5. januar 2015).

(Jensen 2010, 103-104)

Hvis e-bogen er hentet på en e-bogslæser, anførers dette i stedet, her med Kindle som eksempel:

Jensen, Anders. 2010. Danmarks kirkehistorie. København: Teologiforlaget. Kindle edition.

(Jensen 2010, 103-104)

 

Artikel

 

Artikel i tidsskrift

I nedenstående eksempel angiver “230-243” de sider, som kapitlet spænder over i tidsskriftet. Ved artikler med flere forfattere angives disse på samme måde som beskrevet tidligere angående bøger.

Jensen, Anders. 2004. “Islands kirkehistorie”. Tidsskrift for Islandsk Teologi 35 (3): 230-243.

(Jensen 2004, 235-236)

 

Artikel i elektronisk tidsskrift

Anføres som ved artikel i almindeligt tidsskrift (se vejledning ovenfor), dog tilføjes internetadressen, samt hvornår man har set de angivne oplysninger på hjemmesiden.

Jensen, Anders. 2004. “Islands kirkehistorie”. Onlinetidsskrift for Islandsk Teologi 35 (3): 230-243. http://oit.dk/35-3 (set den 5. januar 2015).

(Jensen 2004, 235-236)

 

Artikel i leksikon

Jensen, Anders. 2003. “Islands kirkehistorie”. Kirkehistorisk Leksikon. København: Teologiforlaget.

(Jensen 2003, 345-346)

Hvis artiklerne i leksikonet ikke oplistes alfabetisk, angives desuden bind og sidetal:

Jensen, Anders. 2003. “Islands kirkehistorie”. Kirkehistorisk Leksikon. Bind 2. København: Teologiforlaget: 345-354.

(Jensen 2003, 345-346)

 

Artikel, kronik, læserbrev eller lignende i avis eller magasin

Dato angives til sidst. Her med kronik som eksempel.

Jensen, Anders. 2015. “Islands kirkehistorie”. Kronik i Fyns Dagblad, den 8. juli 2015.

(Jensen 2015)

 

Boganmeldelse

Nedenstående er et eksempel på en bog anmeldt i et tidsskrift.

Mortensen, Jørgen. 1994. ”Et standardværk på området”. Anmeldelse af Danmarks kirkehistorie, af Anders Jensen. Tidsskrift for Islandsk Teologi 25 (2): 180-184.

(Mortensen 1994, 181)

Hvis anmeldelsen ikke har en selvstændig titel:

Mortensen, Jørgen. 1994. Anmeldelse af Danmarks kirkehistorie, af Anders Jensen. Tidsskrift for Islandsk Teologi 25 (2): 180-184.

(Mortensen 1994, 181)

 

Afhandling eller speciale

Jensen, Anders. 2003. “Islands kirkehistorie”, specialeafhandling indleveret ved Aarhus Universitet.

(Jensen 2003, 45-46) 5

 

Konferencepaper

Hvis et konferencepaper er udgivet i en antologi, anføres det ligesom et kapitel i en bog (se vejledning ovenfor). Er det udgivet i et tidsskrift, anføres det ligesom en artikel i et tidsskrift (se vejledning ovenfor).

 

Er paperet ikke udgivet, anføres det således:

Jensen, Anders. 2005. “Norges kirkehistorie”. Paper præsenteret på konferencen Danmark og Norge: En fælles historie, Oslo, den 5.-10. september 2005.

(Jensen 2005)

 

Hjemmeside

Her oplyses internetadressen, samt hvornår man har set de angivne oplysninger på hjemmesiden, da oplysninger på hjemmesider skiftes ud ganske ofte. Som oftest vil det ikke være muligt at angive sidetal.

Jensen, Anders. 2014. “Islandske kirkegængere”. http://kirkestatistik.dk/island/ (set den 4. januar 2016)

(Jensen 2014)

 

Hvis hjemmesiden ikke angiver, hvilket år det, man referer til, er skrevet, kan man i referencen angive årstal for, hvornår man har set hjemmesiden:

Jensen, Anders. 2016. “Islandske kirkegængere”. http://kirkestatistik.dk/island/ (set den 4. januar 2016)

(Jensen 2016)

 

Hvis der heller ikke er angivet forfatter til det skrevne på hjemmesiden, kan institutionens eller hjemmesidens navn angives i stedet:

Kirkestatistikselskabet. 2016. “Islandske kirkegængere”. http://kirkestatistik.dk/island/ (set den 4. januar 2016)

(Kirkestatistikselskabet 2016)

 

E-mail

Vi finder det ikke nødvendigt, at sådanne angives i litteraturlisten. Vi anbefaler desuden, at man i stedet for en in text-reference vælger at lave en fodnote som i nedenstående eksempel.

1 Jf. mail fra Anders Jensen til forfatteren, den 10. januar 2016.

 

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til:

Lars Rugland Aarseth

lrugseth@gmail.com

 

 

Retningslinjer for manuskripter til eMissio

 

Version 1.0 (september 2016)

 

Redaktionen forventer, at tidsskriftets artikelforfattere gør sig bekendt med og følger nedenstående kortfattede retningslinjer.

 

Generelt

Artikler er berammet til maksimalt 20.000 og boganmeldelser til 5.000 anslag inklusiv mellemrum og noter. Vi beder dig om at overholde dette med mindre andet aftales. Indled artiklen med et resumé på maksimalt en kvart side og anfør i en fodnote, hvis dele af artiklen har været offentliggjort andetsteds.

 

Opsætning og typografi

Forsyn alle sider med sidetal og benyt fodnoter – ikke slutnoter. Anvend som hovedregel skrifttypen Times New Roman med skriftstørrelse 12. Vi anbefaler at benytte græske og hebraiske tegn med accenter og vokaltegn frem for translitterationer. Fremhævning af tekst sker alene ved brug af kursivering og bør kun ske i begrænset omfang.

 

Overskrifter

Inddel artiklen i et passende antal afsnit med op til tre overskriftsniveauer, der kan nummereres: Hovedoverskrifter angives med fed og skriftstørrelse 13; første underover-skrift med fed og skriftstørrelse 12; anden underoverskrift med kursiv og skriftstørrelse 12.

 

Referencer og citater

Benyt in text-referencer ved litteraturhenvisninger. Referencen placeres her i en parentes, hvor efternavn, udgivelsesår og sidetal anføres, mens de fulde bibliografiske data opgives i en litteraturliste (se vejledning til dette nedenfor under Retningslinjer for litteraturhenvisninger). Angiv citater på fem linjer eller derover i et indrykket afsnit, mens kortere citater placeres som en del af den fortløbende tekst. Bibelhenvisninger og bibel-citater i dansksprogede artikler angives efter den autoriserede danske oversættelse af 1992 med mindre andet anføres.

 

Forfatteroplysninger og foto

Angiv din stilling, navn, eventuel institution og e-mail adresse før det indledende resumé. Desuden skal der sammen med artiklen vedlægges et digitalt portrætfoto i høj opløsning, som vil blive trykt sammen med artiklen.

 

Aflevering

Fremsend manuskriptet til redaktionen per e-mail. Med mindre andet aftales, skal filen være i Microsoft Word-format.

 

Rettigheder

eMissio har ret til at udgive og distribuere artiklen og dele heraf; denne ret gælder så længe eMissio eksisterer. Forfatteren kan efterfølgende udgive artiklen i ethvert andet tidsskrift eller medie, men det betinges, at det i en sådan udgivelse anføres, at artiklen først er blevet udgivet af eMissio.

 

Honorar

eMissio yder ikke honorar for optagne artikler.

 

Retningslinjer for litteraturhenvisninger

 

Nedenstående retningslinjer samsvarer med Chicago Manual of Style 16th Edition (author-date), dog med enkelte mindre modifikationer for at tilpasse det til dansk sprog og tradition. Anvendes Zotero, RefWorks eller Endnote, bør ovennævnte referencesystem altså benyttes og med dansk valgt som sprog.

Hvis man anvender sådanne elektroniske referenceprogrammer, opfordrer vi dog til, at man stadig altid tjekker sin litteraturliste igennem til sidst og retter til manuelt, hvis ens referenceprogram eksempelvis, til trods for at dansk er valgt som sprog, stadig følger amerikansk skik og sætter komma foran ”og”, når der oplistes flere forfattere.

 

De følgende eksempler viser først en post i litteraturlisten og derefter en in text-reference med forfatter, årstal og det eller de sidetal, der henvises til.

 

Bog

 

Én forfatter

Jensen, Anders. 1985. Danmarks kirkehistorie. København: Teologiforlaget.

(Jensen 1985, 103-104)

 

To forfattere

Jensen, Anders og Søren Andersen. 1985. Danmarks kirkehistorie. København: Teologiforlaget.

(Jensen og Andersen 1985, 93)

 

Tre forfattere

Jensen, Anders; Søren Andersen og Peter Hansen. 1985. Danmarks kirkehistorie. København: Teologiforlaget.

(Jensen, Andersen og Hansen 1985, 103-105)

 

Fire eller flere forfattere

Oplist alle forfatterne i litteraturlisten, men kun den første efterfulgt af et al. i in text-referencen.

Jensen, Anders; Søren Andersen; Peter Hansen og Jens Petersen. 1985. Danmarks kirkehistorie. København: Teologiforlaget.

(Jensen et al. 1985, 99-101)

 

Oversætter ud over forfatter

Carter, John. 2005. Skotlands kirkehistorie. Oversat af Jørgen Mortensen. København: Teologiforlaget.

(Carter 2005, 70-72)

 

Kapitel i en bog, hvor andre forfattere har bidraget med andre kapitler

I nedenstående eksempel angiver ”45-70” de sider, som kapitlet spænder over i bogen.

Jensen, Anders. 1995. “Sveriges kirkehistorie”. I Nordens kirkehistorie, redigeret af Jørgen Mortensen, 45-70. København: Teologiforlaget.

(Jensen 1995, 52)

 

E-bog

Hvis e-bogen er læst på internettet anføres internetadressen, samt hvornår man har set de angivne oplysninger på hjemmesiden, da oplysninger på hjemmesider skiftes ud ganske ofte.

Jensen, Anders. 2010. Danmarks kirkehistorie. København: Teologiforlaget. http://teologiforlaget.dk/ebog/danmarkskirkehistorie (set den 5. januar 2015).

(Jensen 2010, 103-104)

Hvis e-bogen er hentet på en e-bogslæser, anførers dette i stedet, her med Kindle som eksempel:

Jensen, Anders. 2010. Danmarks kirkehistorie. København: Teologiforlaget. Kindle edition.

(Jensen 2010, 103-104)

 

Artikel

 

Artikel i tidsskrift

I nedenstående eksempel angiver “230-243” de sider, som kapitlet spænder over i tidsskriftet. Ved artikler med flere forfattere angives disse på samme måde som beskrevet tidligere angående bøger.

Jensen, Anders. 2004. “Islands kirkehistorie”. Tidsskrift for Islandsk Teologi 35 (3): 230-243.

(Jensen 2004, 235-236)

 

Artikel i elektronisk tidsskrift

Anføres som ved artikel i almindeligt tidsskrift (se vejledning ovenfor), dog tilføjes internetadressen, samt hvornår man har set de angivne oplysninger på hjemmesiden.

Jensen, Anders. 2004. “Islands kirkehistorie”. Onlinetidsskrift for Islandsk Teologi 35 (3): 230-243. http://oit.dk/35-3 (set den 5. januar 2015).

(Jensen 2004, 235-236)

 

Artikel i leksikon

Jensen, Anders. 2003. “Islands kirkehistorie”. Kirkehistorisk Leksikon. København: Teologiforlaget.

(Jensen 2003, 345-346)

Hvis artiklerne i leksikonet ikke oplistes alfabetisk, angives desuden bind og sidetal:

Jensen, Anders. 2003. “Islands kirkehistorie”. Kirkehistorisk Leksikon. Bind 2. København: Teologiforlaget: 345-354.

(Jensen 2003, 345-346)

 

Artikel, kronik, læserbrev eller lignende i avis eller magasin

Dato angives til sidst. Her med kronik som eksempel.

Jensen, Anders. 2015. “Islands kirkehistorie”. Kronik i Fyns Dagblad, den 8. juli 2015.

(Jensen 2015)

 

Boganmeldelse

Nedenstående er et eksempel på en bog anmeldt i et tidsskrift.

Mortensen, Jørgen. 1994. ”Et standardværk på området”. Anmeldelse af Danmarks kirkehistorie, af Anders Jensen. Tidsskrift for Islandsk Teologi 25 (2): 180-184.

(Mortensen 1994, 181)

Hvis anmeldelsen ikke har en selvstændig titel:

Mortensen, Jørgen. 1994. Anmeldelse af Danmarks kirkehistorie, af Anders Jensen. Tidsskrift for Islandsk Teologi 25 (2): 180-184.

(Mortensen 1994, 181)

 

Afhandling eller speciale

Jensen, Anders. 2003. “Islands kirkehistorie”, specialeafhandling indleveret ved Aarhus Universitet.

(Jensen 2003, 45-46) 5

 

Konferencepaper

Hvis et konferencepaper er udgivet i en antologi, anføres det ligesom et kapitel i en bog (se vejledning ovenfor). Er det udgivet i et tidsskrift, anføres det ligesom en artikel i et tidsskrift (se vejledning ovenfor).

 

Er paperet ikke udgivet, anføres det således:

Jensen, Anders. 2005. “Norges kirkehistorie”. Paper præsenteret på konferencen Danmark og Norge: En fælles historie, Oslo, den 5.-10. september 2005.

(Jensen 2005)

 

Hjemmeside

Her oplyses internetadressen, samt hvornår man har set de angivne oplysninger på hjemmesiden, da oplysninger på hjemmesider skiftes ud ganske ofte. Som oftest vil det ikke være muligt at angive sidetal.

Jensen, Anders. 2014. “Islandske kirkegængere”. http://kirkestatistik.dk/island/ (set den 4. januar 2016)

(Jensen 2014)

 

Hvis hjemmesiden ikke angiver, hvilket år det, man referer til, er skrevet, kan man i referencen angive årstal for, hvornår man har set hjemmesiden:

Jensen, Anders. 2016. “Islandske kirkegængere”. http://kirkestatistik.dk/island/ (set den 4. januar 2016)

(Jensen 2016)

 

Hvis der heller ikke er angivet forfatter til det skrevne på hjemmesiden, kan institutionens eller hjemmesidens navn angives i stedet:

Kirkestatistikselskabet. 2016. “Islandske kirkegængere”. http://kirkestatistik.dk/island/ (set den 4. januar 2016)

(Kirkestatistikselskabet 2016)

 

E-mail

Vi finder det ikke nødvendigt, at sådanne angives i litteraturlisten. Vi anbefaler desuden, at man i stedet for en in text-reference vælger at lave en fodnote som i nedenstående eksempel.

1 Jf. mail fra Anders Jensen til forfatteren, den 10. januar 2016.

 

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til:

Louise Høgild Pedersen

lhp@dbi.edu