Redaktører

Carsten Elmelund, Dansk Bibel-Institut

Jens Bruun Kofoed, Dansk Bibel-Institut

Dagfinn Solheim, Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Olav Vestbøstad, Norsk Luthersk Misjonssamband

Peder Østergaard Jensen, Evangelisk Luthersk Mission