Redaktører

Carsten Elmelund Petersen, Dansk Bibel-Institut, København (ansv.).

Christian Lund Pedersen, Luthersk Mission, Hillerød.

Louise Høgild Pedersen, Dansk Bibel-Institut, København.

Håkon Leite, Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Oslo.

Rune Mjølhus, Norsk Luthersk Misjonssamband, Oslo.

Redaktionssekretær

Emil Schjelde Kofoed, Dansk Bibel-Institut, København.