“Saliggjørelsens orden” i roseniansk sjelesorg

Hoved-artikelindhold

Egil Sjaastad

Resumé
Blant rosenianske forkynnere i siste halvdel av 19-hundretllet er misjonæren og forkynneren Gudmund Vinskei i fremste rekke. Han fikk bety mye, ikke minst gjennom svar på brev til ungdomsmagasinet Ungdom og Tiden. Virkelig fri og Alt i Kristus er karakteristiske formuleringer han satte som boktitler på to av bøkene sine. Målet for Vinskeis brevsjelesorg var å løse de unge fra selvstrevet så de fant hvile i det som Jesus har tilveiebrakt. Dette forutsetter en erfaring av at en selv ‘går konkurs’. Slik sett blir det i Vinskeis sjelesorg liksom hos Rosenius derfor likevel en “oppskrift” på hvordan nå fram til sann frelsesvisshet, en slags ‘saliggjørelsens orden’.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Sjaastad, Egil. 2022. “‘Saliggjørelsens orden’ I Roseniansk Sjelesorg”. EMissio 8 (juni), 762-87. https://emissio.net/index.php/emissio/article/view/198.
Sektion
Rosenianismens udbredelse i Norge