Rosenius i Norge

Hoved-artikelindhold

Egil Sjaastad

Resumé
Den svenske vekkelseslederen Carl Olof Rosenius fikk allerede i sin egen levetid betydelig innflytelse i Norge. Etter hvert ble noen prester og mange unge forkynnere grepet av de rosenianske frigjørende tonene. Det ble brytninger med haugianske krefter, men både den rosenianske sangskatten og forkynnelsen slo sterkt igjennom, ikke minst på Vestlandet. Dette har fortsatt opp mot vår egen tid, og denne artikkelen gjør rede for viktige aktører og bevegelser i denne prosessen.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Sjaastad, Egil. 2022. “Rosenius I Norge”. EMissio 8 (juni), 694-719. https://emissio.net/index.php/emissio/article/view/195.
Sektion
Rosenianismens udbredelse i Norge