Jesu døds betydning i nyevangelismens sangskatt

Hoved-artikelindhold

Egil Sjaastad

Resumé
Den nyevangeliske sangskatten har en sterk forankring i Jesu død. Her betones den objektive ‘verdensforsoningen’ på Golgata som grunnlag for rettferdiggjørelsen og frelsesvissheten. Noen ganger ligger formuleringene nokså nær verdensrettferdiggjørelseslæren. De viktigste sangene styrer unna denne læren, selv om Oscar Agnfelt m.fl. trådte over den grensen noen ganger. Sangene preges av en glad frigjørende forkynnelse av – og respons på – evangeliet.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Sjaastad, Egil. 2022. “Jesu døds Betydning I Nyevangelismens Sangskatt”. EMissio 8 (juni), 736-61. https://emissio.net/index.php/emissio/article/view/197.
Sektion
Rosenianismens udbredelse i Norge