eMissio publicerer populærvidenskabelige artikler og debatindlæg inden for alle teologiske discipliner med særlig fokus på det missiologiske fagområde.

eMissio henvender sig til emissærer – kirkens traditionelle ord for præster, prædikanter og missionærer, som er udsendt for at forkynde evangeliet, til kommissærer – ledere, der er blevet overdraget ansvaret for kirkens mission, og til alle andre med interesse for evangelikal teologi og mission

eMissio har til hensigt at formidle aktuel information om forskning og mission, opmuntre til debat om missionsteologiske spørgsmål og bidrage med nye impulser, som kan inspirere og udfordre i teologi og mission.

eMissio udgives af Norsk Luthersk Misjonssamband, Fjellhaug Internasjonale Høgskole og Dansk Bibel-Institut, og redigeres af regionsleder Olav Vestbøstad (NLM), høgskolelektor Ingebjørg Hauge (FIH) og professor Jens Bruun Kofoed (DBI)

eMissio viderefører halvårsskriftet Innsyn, som blev udgivet af Fjellhaug Internasjonale Høgskole og Norsk Luthersk Misjonssamband, og Scandinavian Evangelical e-Journal, som blev udgivet af Dansk Bibel-Institut.