Bønn

Hoved-artikelindhold

Hannah

Resumé
Gud lengter etter å ha en relasjon til alle oss mennesker. Når vi ber til Han, så inviterer vi han til å tale til oss og berøre våre hjerter. Bønn er med på å forløse Guds kraft i våre liv og andre menneskers liv. Gjennom bønn kan vi legge mennesker frem for han med en forventning om at han vil berøre dem og virke med sin kraft. Liten og stor, fattig og rik, alle har den samme muligheten til å komme frem for Gud. Bønn er gitt oss som et mektig våpen og gjør at vanlige skrøpelige mennesker gå seirende ut av den åndskampen vi står i, for det er ikke vi som virker, mend Guds kraft som virker igjennom oss.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Hannah. 2020. “Bønn”. EMissio 5 (juni), 13-16. https://emissio.net/index.php/emissio/article/view/98.
Sektion
Bøn