The Scramble For Southern Ethiopia - sammenstød mellem protestantiske missionsselskaber i Etiopien

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Finn Aasebø Rønne

Resumé

Da Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) i 1948 påbegyndte missionsarbejde i Sydetiopien, førte det hurtigt til konfrontationer med det engelsk-amerikanske missionsselskab, Sudan Interior Mission (SIM. SIM havde virket i området før den italienske besættelse (1936-1941) og ønskede nu at genoptage dette arbejde. Konfrontationerne skyldtes både udsigterne til et succesfuldt missionsarbejde i netop dette område og forskelle i teologi og missionsstrategi/policy. Sammenstødet mellem SIM og NLM giver mulighed for at undersøge fordele og ulemper ved de to selskabers helt forskellige missionsstrategi/policy, der hænger sammen med, at NLM er et traditionelt missionsselskab, mens SIM hører til de såkaldte ’faith missions’. Krisen blev løst ved at de to missionsselskaber delte Sydetiopien mellem sig. Dette reagerede etiopiske kirkeledere kraftigt imod. De sammenlignede det med de vestlige kolonimagters deling af Afrika i forbindelse med det såkaldte ’scramble’.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Sektion
Missiologi
##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Førsteamanuensis