Guds forsyn i Lina Sandells sanger

Hoved-artikelindhold

Egil Sjaastad

Resumé
Lina Sandell tilhørte en vekkelsestradisjon av luthersk merke. Her fant hun en trygg forsynstro forent med en realistisk erkjennelse av livet i denne syndens og dødens verden. Både i sitt eget livs smerter og i formidlingen til andre tolker hun frustrasjonene i lys av


sentrale motiver som det indre kors, Guds «fördöljande» og hans tukt. Kristenlivet er en pilgrimsvandring, det gjelder å nå fram. Spekulasjoner om Guds mening med katastrofer osv. som rammer mange uavhengig av tro, kommer ikke direkte til uttrykk i sangene hennes. Men hun avspeiler tydelig en luthersk tradisjon som i nyere tid er uttrykt ved begrepet kompatibilisme, og hun tematiserer og utfolder dette i noen grad i tekstene. Hennes hovedfokus er på Guds omsorg for og ledelse av sine barn.


Bibeltekster som avspeiler troendes klage, ja, anklage av Gud, løfter hun ikke fram. Protest, frustrerte spørsmål eller klage skyves unna i tillit til Guds omsorg.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Sjaastad, Egil. 2023. “Guds Forsyn I Lina Sandells Sanger”. EMissio 8 (januar), 936-54. https://emissio.net/index.php/emissio/article/view/214.
Sektion
Ahnfelt og Sandell