Rosenianismen i Vestjylland før 1920

Hoved-artikelindhold

Jens Jensen

Resumé
Artiklen ser på baggrunden for, at den rosenianske nyevangelisme fik nedslag i Vestjylland i slutningen af 1800’tallet. Den skydes primært Brødremenighedens arbejde – hvor Skjern var et lokalt center – men også de gudelige vækkelser. Da Carl Olof Rosenius’ skrifter nåede området omkring Skjern samledes de mennesker, der fandt glæde i dem. Forholdet til de andre vakte, som tilsluttede sig Indre Mission blev konfliktfyldt. Udviklingen beskrives frem imod 1920. Der er særligt fokus på Luthersk Missionsforenings historie og bruddet, der førte til oprettelsen af Evangelisk Luthersk Missionsforening. Efter bruddet var der to rosenianske foreninger, der drev hver deres parallelle virksomhed.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Jensen, Jens. 2022. “Rosenianismen I Vestjylland før 1920”. EMissio 8 (juni), 441-505. https://emissio.net/index.php/emissio/article/view/187.
Sektion
Rosenianismens udbredelse i Danmark

Mest læste artikler af samme forfatter(e)