Dansk nyevangelisme i det private rum Tre år af Christine Rønnes liv

Hoved-artikelindhold

Finn Aa. Rønne

Resumé
I artiklen gives der en fremstilling af nyevangelisk kristendom i det private rum, som vi møder det i dagbogsoptegnelserne fra en ung kvinde i 20’erne, Christine Rønne fra Rønne på Bornholm. Det vil ske i en sammenligning med den kristendomsforståelse, som i forskningen er fremdraget af den forkyndelse og skriftlig produktion, som hører til i det offentlige rum, idet der fokuseres på den for nyevangelismen så karakteristiske spænding mellem pietismen og herrnhutismen. Dagbogsoptegnelserne stammer fra de år, hvor Luthersk Mission blev splittet, og det førte til dannelsen af Evangelisk Luthersk Missionsforening, og de formidler et førstehåndsindtryk heraf, samtidig med at de giver et unikt indblik i både de teologiske og psykologiske mekanismer, som gjorde sig gældende.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Rønne, Finn Aa. 2022. “Dansk Nyevangelisme I Det Private Rum Tre år Af Christine Rønnes Liv”. EMissio 8 (juni), 263-80. https://emissio.net/index.php/emissio/article/view/185.
Sektion
Rosenianismens udbredelse i Danmark