Bibelen på slakk line. Bibelforskningen og kirkens forkynnelse – er et balansert samspill fortsatt mulig? Bogomtale

Hoved-artikelindhold

Peter Olsen

Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Olsen, Peter. 2020. “Bibelen På Slakk Line. Bibelforskningen Og Kirkens Forkynnelse – Er Et Balansert Samspill Fortsatt Mulig?”. EMissio 5 (december), 551-52. https://emissio.net/index.php/emissio/article/view/133.
Sektion
Anmeldelser