Det almindelige præstedømme hos Luther og i dag

Hoved-artikelindhold

René V. Jensen

Resumé
Artiklen undersøger, hvad Luther mener med, at ”enhver, som er krøbet ud af dåben, er præst og biskop og pave.” Først er der en beskrivelse af Luthers opgør med forståelsen af præsten som offerpræst. Luther argumenterer ud fra NT ́s beskrivelse af præstefunktionen, og han konkluderer, at ”derfor er alle kristne uden undtagelse også præster.” Dernæst er der en gennemgang af opgaverne/tjenesterne for Guds præster. Det udfoldes, hvordan Luther forstår hyrde-embedet som et ordets-tjener-embede. Til sidst perspektiveres der til nutiden – hvordan alle kristne i dag er præster – både under en gudstjeneste og i den almindelige hverdag.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Jensen, René V. 2020. “Det Almindelige præstedømme Hos Luther Og I Dag”. EMissio 5 (december), 437-46. https://emissio.net/index.php/emissio/article/view/126.
Sektion
Teologi