Nogle spørgsmål vedrørende tjenestedeling

Hoved-artikelindhold

Torben Kjær

Resumé
Denne artikel handler om nogle aspekter ved tjenestedelingen i menigheden. Det første spørgsmål vedrører hovedstrukturen i 1 Kor 11,3, og jeg argumenterer for, at det er en guddommelig ordning, der er begrundet i Guds væsen, i skabelsen, i syndefaldet og i frelsens orden. Det andet spørgsmål handler om 1 Kor 14,33b-36, som jeg forstår som et forbud mod tale i menigheden og dvs. et forbud mod, at kvinder forkynder og underviser i menigheden. Paulus begrunder forbuddet med GT (loven) og med, at det er Herrens bud (vers 37). Det tredje spørgsmål handler om 1 Tim 2,11-15, som jeg forstår som et forbud mod, at en kvinde underviser, dvs. formidler, forklarer og applicerer apostolsk tradition, og mod, at en kvinde er leder af menigheden. Dette begrunder Paulus med skabelsen, syndefaldet, og hvad der er kvindens bestemmelse (”barnefødsel”). Det fjerde og sidste spørgsmål handler, om vores forhold til slaveri er analogt med vores forhold til kvinders tjeneste. Det afviser jeg. Slaveri er ikke en guddommelig ordning. Det er tjenestedelingen.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Kjær, Torben. 2020. “Nogle spørgsmål vedrørende Tjenestedeling”. EMissio 5 (december), 416-26. https://emissio.net/index.php/emissio/article/view/124.
Sektion
Teologi