Frie eller faste bønner i missionsforeninger og frimenigheder i Luthersk Mission

Hoved-artikelindhold

Birger Reuss Schmidt

Resumé
I Luthersk Mission i Danmark har faste bønner – bortset fra Fadervor – stort set været fraværende i foreningens første 130 år. Derimod har der været et righoldigt bønsliv i den enkeltes andagt, i husandagten, som var en del af døgnrytmen og ved bedemødet. Ved ordinære møder har der også været bedt frie bønner, men deres rolle har været at indramme forkyndelsen. Artiklen redegør for, at der de seneste 20 år er sket en forandring, idet frimenighederne for det meste bruger den vejledende ritualbog, som LMs ledelse har udarbejdet. Nyt er menighedsbønnen, som rummer en fast del, der suppleres med forbøn for aktuelle og personlige bedeemner.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Schmidt, Birger Reuss. 2020. “Frie Eller Faste bønner I Missionsforeninger Og Frimenigheder I Luthersk Mission”. EMissio 5 (juni), 62-66. https://emissio.net/index.php/emissio/article/view/103.
Sektion
Bøn