Bøn i kirkehistorien

Hoved-artikelindhold

Kurt Larsen

Resumé
Artiklen giver nogle eksempler på praksis og tænkning omkring bønslivet i kirkens historie. Udgangspunktet tages i beskrivelsen af bønslivet i det meget tidlige oldkirkelige skrift Den Apostolske Tradition og nogle udsagn af Luther om hans praksis med bøn. Hovedvægten ligger på dansk kirkehistorie, hvor der refereres fra to værker af central betydning for bøn i det danske folk, nemlig de to autoriserede katekismusforklaringer, Balles lærebog fra 1791 og Balslevs lærebog fra 1849. Dernæst nævnes en række eksempler på bønnens plads i andagtsbøger fra pietismens tid, og fra de fire kirkelige retninger for ca. 100 år siden: Indre Mission, Kirkeligt Centrum, Grundtvigianisme og Fjerde Retning.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Larsen, Kurt. 2020. “Bøn I Kirkehistorien”. EMissio 5 (juni), 39-50. https://emissio.net/index.php/emissio/article/view/101.
Sektion
Bøn