eMissio publicerer populærvidenskabelige artikler og debatindlæg inden for alle teologiske discipliner med særlig fokus på det missiologiske fagområde.

eMissio henvender sig til emissærer – kirkens traditionelle ord for præster, prædikanter og missionærer, som er udsendt for at forkynde evangeliet, til kommissærer – ledere, der er blevet overdraget ansvaret for kirkens mission, og til alle andre med interesse for evangelikal teologi og mission

eMissio har til hensigt at formidle aktuel information om forskning og mission, opmuntre til debat om missionsteologiske spørgsmål og bidrage med nye impulser, som kan inspirere og udfordre i teologi og mission.

Årg. 5 (2020)

Publiceret: 2020-06-30

I tillid til Guds ord

Bogomtale

Børge Haahr Andersen

237-238

Efterfølgelse af Krist

Bogomtale

Asger Chr. Højlund

239-241

Dåpen - En nådens kilde

Bogomtale

Michael Agerbo Mørch

392-396

Se alle numre