Redaktører

Carsten Elmelund, Dansk Bibel-Institut (ansv.)

Dagfinn Solheim, Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Olav Vestbøstad, Norsk Luthersk Misjonssamband

Peder Østergaard Jensen, Evangelisk Luthersk Mission

Louise Høgild Pedersen, Dansk Bibel-Institut (Redaktionssekretær)