Rosenlund, J. M. (2021) “Mission i senmoderniteten”, eMissio, 60, s. 121-131. Tilgængelig hos: https://emissio.net/index.php/emissio/article/view/145 (Set: 7juli2022).