Tilbage til artikeldetaljer En bibelteologisk drøfting av forskjellige løsninger på Jesu eskatologiske tale i Mark 13 og dets paralleller Hent Download PDF