Interkonfesjonelt samarbeid

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ola Tulluan

Resumé

Innledning

For en luthersk misjonsorganisasjon er samarbeid over konfesjonsgrensene ingen selvsagt sak. 

   For noen er det så problematisk at de utelukker enhver form for kontakt og samarbeid. I klare og til dels fordømmende ordelag setter de lutherske bekjennelsesskrifter grenser, som faktisk medfører avvisning av samarbeid med ikke-lutheranere. En lutheraner tar ikke lett på sitt læregrunnlag.

   Andre vil ikke være så kategoriske. En har lagt mer vekt på anliggender i den lutherske tradisjon som gir grunnlag for å stå sammen med andre kristne i visse typer samarbeid. Jeg tenker ikke minst på at vi lutheranere ikke er de eneste som holder Bibelens autoritet høyt og taler om dens ufeilbarlighet. Dessuten finner vi en felles nød blant alle evangeliske kristne: at mennesket er fortapt uten evangeliet om Jesus Kristus.

   Kalvinisten James Montgomery Boice pekte en gang på at uten de fem reformatoriske grunnprinsipper ville kirken opphøre å være Jesu Kristi sanne kirke: Skriften alene, Kristus alene, Nåden alene, Troen alene og til Guds ære alene. En lutheraner kjenner seg godt igjen. Så er det klart at de forskjellige evangeliske trossamfunn tolker flere viktige skriftavsnitt forskjellig, noe som vil sette grenser for noen typer samarbeid, men slettes ikke sette en strek over vår felles nød: At verden må få høre budskapet om Ham som gikk i døden for våre synder.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Citation/Eksport
Tulluan, O. (2017). Interkonfesjonelt samarbeid. EMissio, 2, 181-187. Hentet fra https://emissio.net/index.php/emissio/article/view/44
Sektion
Missiologi