Krevde Paulus et eierskap til «sine» menigheter?

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sverre Bøe

Resumé

Denne artikkelen drøfter følgende spørsmål: I hvor stor grad og på hvilke måter omtalte Paulus sitt misjonsarbeid som «sitt»? Så han på de menighetene han hadde grunnlagt som «sine» menigheter? Bibeltekstene gir oss et stykke på vei et positivt svar på disse spørsmålene, og vi bør derfor overveie om det er uttrykk for rent strategiske hensyn; Paulus var jo opptatt av å nå nye områder med evangeliet, og han ville derfor unngå å gå inn i «andres» områder. Vi spør også i hvilken grad Paulus involverte andre i det arbeidet han stod midt oppe i, enten det er enkeltpersoner eller menighetene mer allment.

2000 år senere bør vi reflektere over hvorvidt bibeltekstene gir oss rett til å kreve et slags «eierskap» til arbeid vi står midt oppe i. Eller er tanken på kirken som Guds kirke i strid med slike talemåter.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Citation/Eksport
Bøe, S. (2017). Krevde Paulus et eierskap til «sine» menigheter?. EMissio, 2, 75-83. Hentet fra https://emissio.net/index.php/emissio/article/view/28
Sektion
Missiologi