Arndt og Rosenius

Hoved-artikelindhold

Flemming Kofod-Svendsen

Resumé
Artiklen giver en præsentation af Johann Arndts liv og virke med særlig vægtlægning på hans Vier Bücher vom wahren Christentum. Artiklen lægger vægt på at lade Arndt selv komme til orde ved i parafraseret form at bringe, hvad han i forordet til den enkelte bog skriver om baggrunden for og hensigten med netop den bog. Artiklen beskriver dernæst, hvordan Arndt på grund af kritik af de første fire bøger besluttede at skrive yderligere to bøger for at begrunde og klargøre indholdet i de første bøger. Artiklen behandler tillige, hvordan Arndt ønskede at kombinere sin lutherske grundholdning med mystikernes tale om sjælens forening med Gud. Artiklens sidste del er en sammenligning af Arndts og Rosenius forkyndelse og undervisning.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Kofod-Svendsen, Flemming. 2023. “Arndt Og Rosenius”. EMissio 8 (juli), 1343-70. https://emissio.net/index.php/emissio/article/view/228.
Sektion
Rosenius historisk