Striden om forsoningen i tiden efter Rosenius

Hoved-artikelindhold

Flemming Kofod-Svendsen

Resumé
I artiklen skildres først Paul Peter Waldenströms baggrund, opvækst og uddannelse. Derefter bringes Waldenströms egen skildring af sit fællesskab med Rosenius i studieårene. Efter Rosenius' død blev Waldenström som 29-årig hans efterfølger som redaktør af Pietisten. Dermed blev Waldenström en af lederne inden for nyevangelismen, hvor han i begyndelsen lagde vægt på at videreføre Rosenius' åndelige linje. Derpå bringes Waldenströms egen skildring af årsagen til hans overbevisning om en ny forståelse af forsoningen, som han i offentliggjorde i 1872 i Pietisten. Artiklen giver dernæst en fremstilling af den bibelsk-luthersk-rosenianske forståelse af forsoningen med citater fra de lutherske bekendelsesskrifter. Efterfølgende bringes en sammenligning af Rosenius' og Waldenströms forståelse af forsoningen. Derefter skildres forløbet af den heftige strid om forsoningen, der opstod inden for nyevangelismen.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Kofod-Svendsen, Flemming. 2023. “Striden Om Forsoningen I Tiden Efter Rosenius”. EMissio 8 (februar), 1021-63. https://emissio.net/index.php/emissio/article/view/223.
Sektion
Rosenius’ teologi