Rosenius' teologi med særligt henblik på hans syn på helliggørelsen

Hoved-artikelindhold

Flemming Kofod-Svendsen

Resumé
Artiklen præsenterer Carl Olof Rosenius' opvækst blandt de nordsvenske nylæsere, hvor Luthers skrifter havde en central placering. Dernæst omtales Rosenius' samarbejde med den engelske metodistmissionær George Scott, inden han fremstod som den åndelige leder for den voksende vækkelsesbevægelse. På baggrund af Rosenius' forståelse af syndefaldet og forsoningen gives en fremstilling af hans syn på helliggørelsen. Til sidst drøftes i kort form, om der findes en teologisk udvikling i Rosenius' syn på helliggørelsen, og om Rosenius altid var teologisk enig med Luther.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Kofod-Svendsen, Flemming. 2023. “Rosenius’ Teologi Med særligt Henblik På Hans Syn På helliggørelsen”. EMissio 8 (februar), 1112-31. https://emissio.net/index.php/emissio/article/view/221.
Sektion
Rosenius’ teologi