Ny-evangelisk indflydelse i Indre Mission og nærtstående foreninger i dansk kirkeliv, ca. 1830-1960

Hoved-artikelindhold

Kurt Ettrup Larsen

Resumé
Begrebet ny-evangelisk betegner den særlige vægtlægning på evangeliet om Guds nåde og tilgivelse, som opstod i 1800-talet under inspiration af den svenske prædikant C. O. Rosenius. Denne særlige tone i forkyndelsen er i Danmark forbundet med Luthersk Mission og Evangelisk Luthersk Missionsforening, men i denne artikel påvises det for første gang, at indflydelsen også gik videre ud til de større kirkelige retninger: Grundtvigianismen og Indre Mission. Det gives også eksempler på ny-evangelisk præg på nogle i den gudelige vækkelse tidligere i 1800-tallet og i Tidehverv og Fjerde kirkelige retning i 1900-tallet.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Larsen, Kurt Ettrup. 2022. “Ny-Evangelisk Indflydelse I Indre Mission Og nærtstående Foreninger I Dansk Kirkeliv, Ca. 1830-1960”. EMissio 8 (juni), 506-33. https://emissio.net/index.php/emissio/article/view/188.
Sektion
Rosenianismens udbredelse i Danmark