Luthersk Missions forhistorie, stiftelse og vækst

Hoved-artikelindhold

Flemming Kofod-Svendsen

Resumé
I denne artikel beskrives, hvordan Luthersk Mission (LM) voksede frem af Trandbergs frimenighed på Bornholm. Indledningsvis omtales, at Den Gudelige Forsamlingsbevægelse ikke fik megen indgang på Bornholm. Først med Trandberg kom der for alvor vækkelse, som endte i en frimenighed. Trandbergs teologi og forkyndelse fremstilles. Dernæst redegøres for, hvordan Trandbergs elev Chr. Møller efter læsning af Rosenius kom i et teologisk modsætningsforhold til Trandbergs pietistiske bodsfromhed. Det endte med et brud, og Møller dannede efter råd fra Rosenius en missionsforening inden for folkekirken. Ved udbredelse af Rosenius’ skrifter og en intensiv forkyndervirksomhed etablerede Møller LM som en landsdækkende bevægelse. Senere blev ydre mission integreret og udbygget.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Kofod-Svendsen, Flemming. 2022. “Luthersk Missions Forhistorie, Stiftelse Og vækst”. EMissio 8 (juni), 170-93. https://emissio.net/index.php/emissio/article/view/183.
Sektion
Rosenianismens udbredelse i Danmark