Johansson, Torbjörn. “Möte Med Kristendomskritik, övermänniskan Och människans död - Dietrich Bonhoeffers Teologiska Antropologi Som Resurs”. eMissio 50 (juni 30, 2020): 77-97. Set juni 16, 2021. http://emissio.net/index.php/emissio/article/view/106.