Johansson, T. “Möte Med Kristendomskritik, övermänniskan Och människans död - Dietrich Bonhoeffers Teologiska Antropologi Som Resurs”. EMissio, Bd. 5, juni 2020, s. 77-97, http://emissio.net/index.php/emissio/article/view/106.