[1]
E. Sjaastad, “Omvendelse og åndelig frigjøring - Carl Fr. Wisløffs beskrivelse av sitt eget åndelige gjennombrudd”, eMissio, bd. 1, s. 36-41, dec. 2019.