[1]
F. Kofod-Svendsen, “Om de indvandrede hollændere og svenskere på Amager og Luthersk Missions opståen”, eMissio, bd. 8, s. 632-663, jun. 2022.