[1]
T. Johansson, “Möte med kristendomskritik, övermänniskan och människans död - Dietrich Bonhoeffers teologiska antropologi som resurs”, eMissio, bd. 5, s. 77-97, jun. 2020.