[1]
P. Østergaard Jensen, “Bøn, der forøger taksigelsen til Guds ære – om bønnens betydning i Paulus’ breve”, eMissio, bd. 5, s. 25-38, jun. 2020.