Hannah (2020) “Bønn”, eMissio, 50, s. 13-16. Tilgængelig hos: http://emissio.net/index.php/emissio/article/view/98 (Set: 1december2020).