Andersen, B. H. (2019) “Velkommen til tidsskriftet eMissio, fra Dansk Bibel-Instituts rektor”, eMissio, 10, s. 155-156. Tilgængelig hos: http://emissio.net/index.php/emissio/article/view/92 (Set: 22januar2021).