Kjøller-Hansen, S. V. (2020) “Bacheloropgave”, eMissio, 50, s. 325-358. Tilgængelig hos: http://emissio.net/index.php/emissio/article/view/119 (Set: 16januar2021).