Andersen, B. H. (2020) “I tillid til Guds ord”, eMissio, 50, s. 237-238. Tilgængelig hos: http://emissio.net/index.php/emissio/article/view/111 (Set: 2december2021).