Jensen, S. L. (2020) “Bacheloropgave”, eMissio, 50, s. 187-202. Tilgængelig hos: http://emissio.net/index.php/emissio/article/view/109 (Set: 1december2020).