Holmgaard, C. S. (2020) “Lov, retfærdighed og dom efter gerninger – en undersøgelse af forholdet mellem frelse og gerninger i Matthæusevangeliet med udgangspunkt i Matt 5,17-20”, eMissio, 50, s. 111-186. Tilgængelig hos: http://emissio.net/index.php/emissio/article/view/108 (Set: 28november2020).