Johansson, T. (2020) “Möte med kristendomskritik, övermänniskan och människans död - Dietrich Bonhoeffers teologiska antropologi som resurs”, eMissio, 50, s. 77-97. Tilgængelig hos: http://emissio.net/index.php/emissio/article/view/106 (Set: 9maj2021).