Andersen, C. P. (2020) “Refleksioner over bønnens og forbønnens betydning for missionsarbejdet”, eMissio, 50, s. 67-69. Tilgængelig hos: http://emissio.net/index.php/emissio/article/view/104 (Set: 1december2020).