Schmidt, B. R. (2020) “Frie eller faste bønner i missionsforeninger og frimenigheder i Luthersk Mission”, eMissio, 50, s. 62-66. Tilgængelig hos: http://emissio.net/index.php/emissio/article/view/103 (Set: 1december2020).