Jensen, P. Østergaard (2020) “Bøn, der forøger taksigelsen til Guds ære – om bønnens betydning i Paulus’ breve”, eMissio, 50, s. 25-38. Tilgængelig hos: http://emissio.net/index.php/emissio/article/view/100 (Set: 25november2020).