Johansson, Torbjörn. 2020. “Möte Med Kristendomskritik, övermänniskan Och människans död - Dietrich Bonhoeffers Teologiska Antropologi Som Resurs”. EMissio 5 (juni), 77-97. http://emissio.net/index.php/emissio/article/view/106.