SJAASTAD, E. Omvendelse og åndelig frigjøring - Carl Fr. Wisløffs beskrivelse av sitt eget åndelige gjennombrudd. eMissio, v. 1, p. 36-41, 20 dec. 2019.