SJAASTAD, E. “Saliggjørelsens orden” i roseniansk sjelesorg. eMissio, v. 8, p. 762-787, 16 jun. 2022.