KJØLLER-HANSEN, S. V. Bacheloropgave. eMissio, v. 5, p. 325-358, 23 okt. 2020.