JENSEN, S. L. Bacheloropgave. eMissio, v. 5, p. 187-202, 30 jun. 2020.