JOHANSSON, T. Möte med kristendomskritik, övermänniskan och människans död - Dietrich Bonhoeffers teologiska antropologi som resurs. eMissio, v. 5, p. 77-97, 30 jun. 2020.